Bezpečnosť vašich dverí závisí od týchto troch krokov. Nie sú bezpečnostné dvere ako dvere

Dvere, nimi prechádzate do pohodlia vášho domova, cez bezpečnostné dvere k sebe vpúšťate vašich známych a blízkych, ak vás poctia návštevou. Nimi taktiež chránite to najcennejšie, čo máte. Váš domov a rodinu. Bezpečnostné dvere sú dnes nevyhnutnosťou, ktorá vám zabezpečí pohodlie a ochranu vášho domova a rodiny.

Zistíte, ako si vybrať tie najlepšie, v pomere prijateľnej ceny a najvyššej kvality!

Aj tu platí pravidlo, menej je niekedy viac!

Možno ste sa stretli, alebo sa stretnete s ponukami rôznych typov bezpečnostných dverí, kde vám bude obchodník tvrdiť, že jeho bezpečnostné dvere sú najlepšie, lebo majú niekoľkonásobne viac uzamykateľných bodov, oproti konkurencii.

Áno, čím viac bodov, tým lepšie, no dajte si pozor, či týmto nemaskuje iné vlastnosti, ktoré by mali bezpečnostné dvere spĺňať. Darmo budete mať desať výsuvných bodov, pokiaľ budú dvere z ľahko vznetlivého materiálu, neodhlučnené a vďaka nekvalitnej výplni by k vám mohol zavítať nepozvaný hosť iným spôsobom, ako vylomením zámku.

Bezpečnostné dvere: Tri dôležité kroky pri výbere vašich

Po prvé, naozaj kvalitné bezpečnostné dvere by mali mať všetky potrebné certifikáty kvality a bezpečnosti. Zároveň by mali spadať do tretej alebo štvrtej triedy bezpečnosti, čo väčšina dverí, pre ktoré boli vystavené tieto certifikáty spĺňa.

Tieto certifikáty pri kvalitných bezpečnostných dverách hľadajte:
1)    Certifikát od Národného bezpečnostného úradu na bezpečnostné kovanie a taktiež na bezpečnostnú triedu.

2)    Certifikát bezpečnostnej triedy odolnosti proti vlámaniu podľa STN P ENV 1627 na bezpečnostné dvere a na bezpečnostné kovanie

3)    Certifikát Skúšobného laboratória autorizovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR – Index zvukovej nepriezvučnosti

4)    Licencia na prevádzkovanie technickej služby vydaným Krajským riaditeľstvom policajného zboru v SR,

5)    Certifikát zhody o požiarnej odolnosti, ktorý vydala spoločnosťou FIRES.

Bezpečnostné dvere
Bezpečnostné dvere Securido

Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci!

To je krok dva a pri bezpečnostných dverách to platí dvojnásobne. Cena naozaj zvykne zodpovedať kvalite, a buď si kúpite dvere, alebo bezpečnostné dvere. A tu nehrá prím len kvalitné zhotovenie, materiály, bezpečnostné, certifikované prvky, ale v konečnom dôsledku aj kvalitná, profesionálna montáž.

Mnohí, v snahe ušetriť, sa snažia bezpečnostné dvere namontovať do starých zárubní. No každý, kto zdravo uvažuje, musí vedieť a vidieť, že pôvodná zárubňa bola určená pre pôvodné dvere, a ak si aj vyberiete tie najlepšie dvere a k nim nepridáte aj pre ne určenú zárubňu, automaticky, o niekoľko desiatok percent znižujete ich bezpečnosť. Preto zárubňa a aj jej profesionálna montáž zabezpečí, že cena bude mnohonásobne viac zodpovedať kvalite a bezpečnosti.

Dodávateľa bezpečnostných dverí vyberajte zodpovedne

To je krok tri. Nenechajte sa zlákať firmami, bez histórie a referencií. Môže sa stať, že firmy pár mesiacov po dodávke a namontovaní dverí už nebudete vedieť nájsť. Hlavne, ak budete chcieť reklamovať týmto firmám zodpovedajúcu nekvalitu materiálu a práce. Pri renomovaných firmách sa vám to nemôže stať. Nielen že sa málokedy vyskytne chyba, ktorú je potrebné reklamovať, a ak, máte plnú záruku profesionálneho prístupu, aj v rámci reklamácie. Preto si vyberte dodávateľa nielen s dlhšou históriou na trhu, ale aj pozitívnymi referenciami.

Bezpečnostné dvere
Bezpečnostné dvere Securido

Ďalšia rada nad zlato

Určite každý z nás má, alebo uvažuje o poistení domácností. Je veľa poisťovní a veľa požiadaviek na prípadné poistné plnenie v prípade vlámaní. Skoro každá poisťovňa vyžaduje, aby ste mali bezpečnostné dvere zodpovedajúce spomenutým požiadavkám. Poisťovne, na základe profesionálnych prieskumov vedia, že kvalitné bezpečnostné dvere, s profesionálnou montážou a servisom je nemožné prekonať, preto nemajú problém poskytovať plné krytie.

Všetko je vo vašich rukách

Ak v súčasnosti riešite dilemu, alebo budete riešiť, aké bezpečnostné dvere si vybrať, neváhajte kontaktovať firmu Securido. Nielen že spĺňa všetky popísané požiadavky, ale navyše poskytuje nepretržitý servis pri akejkoľvek, aj najmenšej poruche, aj zabuchnutí a strate kľúčov. Jednoducho, profesionálna kvalita za prijateľné ceny. Presvedčte sa sami a v budúcnosti určite neoľutujete.